Reglement for klubhus


Vive Havn’s klubhus ejes af Bådelauget, og er til fælles almen brug af Bådelaugets medlemmer og Havnens gæster.

Enhver bruger er forpligtiget til at værne om huset på bedste måde. Når huset forlades skal det ske i mindst samme stand som ved indtræden.

Bemærk: Huset kan ikke lånes eller lejes til privat lukket sammenkomst! Det vil være aflåst i perioden 1. november, til 1. april, men Bådelaugets aktive medlemmer kan få udleveret en nøgle.
(Nøgler udleveres og registreres af bestyrelsen eller havnefoged.)


Laugets aktive medlemmer, (dvs. medlemmer med fast bådeplads) er forpligtigede til, og vil via turnus rengøre huset én uge ad gangen.
Rengøringen omfatter:
Køkken, toiletter og gulve rengøres efter behov. Køleskab, vinduer, borde og stole mindst én gang i rengørings perioden.
Den rengøringspligtige har ikke pligt til opvask efter andre brugere!

Rengørings turnus er udsendt til alle aktive medlemmer, og er desuden ophængt i klubhuset. En rengøringsperiode går fra mandag morgen til søndag aften.
Er man forhindret i at udføre sin rengørings pligt, sørger man selv for evt. bytte med andet medlem.

I perioden 1. april til 1. oktober tilses huset dagligt af havnefoged eller et medlem af bestyrelsen. Resten af året tilses mindst to gange hver uge.
Udeblivelse fra rengørings uge, betales med kr. 400,- , sidst reguleret ved generalforsamlingen 2013.

Ved evt. mangel af rengøringsmidler, papir, mv.: Kontakt havnefogeden eller bestyrelse.Velkommen - fornøj dig, men efterlad kun et godt eksempel.


Vive Bådelaug

 
 
 
 
Vive Bådelaug