Faciliteter


Beliggenhed
Kattegat, Mariager Fjord
56°41,9'N 10°02,7'E - kort 110

Vive havn findes på nord kysten af Mariager Fjord. Fra havnen går en ca. 600m. lang vej til landsbyen Vive. Havnen som oprindeligt blev anlagt af Kronen for udskibning af træ og kalk, er nu en virkelig hyggelig fritidshavn. Et eftertragtet være- og arbejdssted for lokalområdets fritidsfiskere, lystsejlere, samt de mange besøgende og turister i sommertiden.

Havnens faste installationer ejes af Vive Bådelaug, der som lejer af den kommunalt ejede grund forvalter havnen.
Fra W mod E består havnen af et jollebassin, inderbassin og østbassinet, som afgrænses af den nybyggede N-S gående læmole.
Langs vest siden af denne mole er der inderst ved mastekranen ca. 2m. vand, og fjordbunden falder jævnt langs molen til omkring +3m. vand yderst.
Dybden ved tværmolen og indsejlingen til inderbassin, er ca. 2,0 m. I inderbassinet 1,6- 1,8m. I jollebassinet 0,5 m.

Der er strøm og vand på broerne, og automatisk lysanlæg.
Gæstesejlere kan fortøje på vest siden af læmolen, (fra 2 til +3m. vand), og ved tværmolen (ca.2m.vand)

 
 
 
 
Vive Bådelaug