Velkommen

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

 Næste aktivitet.

Der er arbejdsweekend i uge 35,

dvs. lørdag d. 3. og søndag d. 4.  september.

Vi begynder som sædvanlig kl. 9.00.

 

Fællestur til Hadsund Bådelaug.

Der arangeres fællestur til Hadsund (fiskerihavn), 24-25 septem-

ber med afgang fra Vive lørdag kl. 10.00.  Frokost og hygge lidt

leg og spil, evt en gåtur. Fælles grill om aftenen, udvalget med-

bringer grillkul. Der kommer opslag i klubhuset.

 

Kloakarbejde ved havnen

i forbindelse med nedgravning af spilde-

vandsledning, vil der være perioder, hvor

der bliver omkørsel. Vi må forvente at der

bliver nogen gener hermed. Der kommer

opslag i klubhuset, når tidspunkterne er kendt.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug