Velkommen

Søsætning

Lørdag d.18/4 2020 kl 8.00

Pga. corona er der ingen morgenkaffe og

klubhuset er lukket

Man skal holde afstand til hinanden og straks 

gå i båden når den er søsat

Man skal overholde gældende restriktioner med 

forsamlinger ellers bliver man bortvist fra havnen.

 

 

Næste Aktivitet:

 

   

 

 

                               Ny vedtægtsændring.

På generalforsamlingen 4/11 2017 at vedtægternes

§ 13, forpligtelser udgår og erstattes af " Retningslinier for Vive Havn" som kan findes under Havnereglement.

 

Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug