Velkommen

 

 

Generalforsamling

Er udsat på ubestemt tid

Vi har i bestyrelsen valgt, at udsætte generalforsamlingen i Vive Bådelaug

 

 

  

 

Søsætning

Lørdag d. 24/4 2021 kl. 8,00

Vi starter med morgenkaffe kl. 7,30

Det bliver udendørs-

Ca. kl. 13 bliver der serveret pølser og kartoffelsalat og nok også en lille øl cool

Der bliver sat en seddel op til bestilling af smørebrød til aften for dem som er interesseret.

Smørebrødet skal være bestilt senest d. 21-04 

 

 

 

   

 

 

        Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Det er ikke muligt at booke shelters

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug