Velkommen 

Tilmelding til bådoptagning og forplejning:

Der opsættes lister i klubhuset, sidste tilmelding er torsdag d. 19.

Generalforsamling 2017.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vive Bådelaug, lørdag den 4. november 2017, kl. 9.00 i klubhuset,med dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

Advarsel.

Fra JD-Contractor A/S.

Kære lystsejlere/ fiskere.

Vi skal ultimo september/primo oktober lave dykkerarbejde

på og ved Hadsundbroen.

I den forbindelse kan der være kortere perioder hvor vi spærrer for broen og derved skibe/ både som skal passere.

Dette er ligeledes oplyst til EFS.

 

Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

Vedtægtsændring.

 På generalforsamlingen 19 nov. er vedtaget flg. tillæg til

vedtægterne § 4 afsnit 20 a:

Medlemmer, som ikke har deres båd i vandet pr. første

juni, mister pladsen for resten af året.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug