Velkommen

Generalforsamling Vive Bådelaug

Lørdag d.6 november kl. 8.30 til kaffe og rundstykker

Dagsorden ifølge vedtægter

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 

Bådoptagning

Lørdag d. 23/10 kl. 8.00

Starter med kaffe kl. 7.30

Der bliver sat tilmeldingsseddel

op i kluphuset snart

 

 

 

  

 

 

 

 Nu er Vestbroen færdig, med støtte af Jutlanderfonden

De har støttet med 65000 Kr.

Andelskassen har støttet med 18436,25 kr.

   

 

 

        Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Det er ikke muligt at booke shelters

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug