Velkommen

 

På grund af de stærkt stigende priser på porto, nu oppe på kr. 19 for et brev, beder vi alle om, at sende jeres e-mail adresse til kasseren, så vi fremover kan sende post som e-mail. Send til:

baadlaug.vive@gmail.com

 Næste aktivitet.

 

Løvfaldstur til Hobro.

 

 

 

Kloakarbejde ved havnen

Mariager fjord afspærres i uge 38.

i forbindelse med nedgravning af spilde-

vandsledning, vil der være perioder, hvor

der bliver omkørsel. Vi må forvente at der

bliver nogen gener hermed. Der kommer

opslag i klubhuset, når tidspunkterne er kendt.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug