Velkommen

Kom til Sankt Hans på Vive havn

Der kan købes kamsteg m. brasede kartofler fra Kl. 18.00 (først til mølle), og ellers kan der købes grillpølser.

Der er øl og vand til rimelige priser.

Når bålet er tændt, kan der købes kaffe, the og kage.

Der er snobrødsdej til børn og barnlige sjæle.

Båltale kl. 19.30 ved Paul Arnbak

Bålet tændes efter båltalen

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bådelauget  

 ---

Husk at det er lovpligtigt at have en gyldig ansvarsforsikring på båden. Der kan tegnes en billig forsikring gennem foreningen "Danske Tursejlere". Bevis for gyldig forsikring sendes til formanden eller kasséren inden isætning af båd.

   

 Nu er Vestbroen færdig, med støtte af Jutlanderfonden

De har støttet med 65000 Kr.

Andelskassen har støttet med 18436,25 kr.

 Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Det er ikke muligt at booke shelters

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester, eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug