Velkommen

 

 

Næste Aktivitet:

Vive d.21-10-2019

Generalforsamling Vive Bådelaug 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vive Bådelaug, lørdag den 09. november 2019

kl 9,00 i klubhuset, med dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag fra medlemmerne, til behandling på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

Bestyrelsen

 

                     

   

Det er nu muligt at bruge MobilePay på Vive havn. 

  

                               Ny vedtægtsændring.

På generalforsamlingen 4/11 2017 at vedtægternes

§ 13, forpligtelser udgår og erstattes af " Retningslinier for Vive Havn" som kan findes under Havnereglement.

 

Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug