Velkommen

 

 

Generalforsamling

Udsat til februar

Vi har i bestyrelsen valgt, at udsætte generalforsamlingen i Vive Bådelaug til februar pga. Corona smittetrykket.

 

Tov 

Kære medlemmer, vil i ikke godt fjerne tov fra broerne

Mvh Bestyrelsen

  

 

Vandet bliver lukket på havnen

Mandag d. 30/11

 

   

 

 

                               Ny vedtægtsændring.

På generalforsamlingen 4/11 2017 at vedtægternes

§ 13, forpligtelser udgår og erstattes af " Retningslinier for Vive Havn" som kan findes under Havnereglement.

 

Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Det er ikke muligt at booke shelters

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan

ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester

eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette

bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug