Velkommen

Husk at det er lovpligtigt at have en gyldig ansvarsforsikring på båden. Der kan tegnes en billig forsikring gennem foreningen "Danske Tursejlere". Bevis for gyldig forsikring sendes til formanden eller kasséren inden isætning af båd.

   

 Nu er Vestbroen færdig, med støtte af Jutlanderfonden

De har støttet med 65000 Kr.

Andelskassen har støttet med 18436,25 kr.

 Shelters på Vive Havn:

Pris 30 kr. pr. person pr. nat.

Det er ikke muligt at booke shelters

Der er adgang til toilet i klubhuset.

Bemærk venligst, at brug af klublokale samt

køkken er forbeholdt medlemmer og gæstesejlere. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vores affaldsplan ikke tillader at vi indsamler spildolie, maling- rester, eller akkumulatorer og lignende problemaffald!

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for den rette bortskaffelse af den type affald.

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
Vive Bådelaug